top of page

Arthouse Department of Fashion DesignArthouse Department of Fashion Design เพียบพร้อมไปด้วยทีมครูผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น สำหรับน้องๆที่อยากสอบเข้าคณะแฟชั่นตามมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์การสอนเกือบ 20 ปี และเราเป็นสถาบันที่มีสถิติการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้านเเฟชั่นมากที่สุดติดต่อกันเป็นเวลา 9 ปี และประวัติการสอบเข้าด้วยคะแนนสูงสุดติดต่อกันทุกปี เพราะเราเตรียมหลักสูตรที่เข้มข้นเข้าใจง่ายให้ทุกคนได้เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าและสามารถนำไปใช้สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ด้วย

----------------------------------------------------------------------------------