top of page

"When I never give up ในวันที่เราไม่ยอมแพ้" - พี่เบิร์น ชาญฉลาด กาญจนวงศ์จากความสำเร็จในการก่อตั้งแบรนด์เครื่องเขียนสายเลือดไทยที่มีความแตกต่างทางด้านกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และแรงบันดาลใจที่น่าค้นหา ทำให้เรามีโอกาสได้เห็น “พี่เบิร์น ชาญฉลาด กาญจนวงศ์” ถูกเชิญไปให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ รวมไปถึงการให้สัมภาษณ์ลงในนิตยาสารและสื่อต่างๆในโลกโซเชียลเพื่อบอกเล่าถึงกระบวนการคิดและแรงบันดาลในการพัฒนาเครื่องเขียนไทยภายใต้แบรนด์เท่ๆอย่าง “เกเร” ( Grey ray Stationery )

แต่ยังมีเรื่องราวอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นเรื่องราวที่พี่เบิร์นไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน นั่นก็คือเรื่องราวเส้นทางชีวิตในวัยเด็กและแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง “สถาบันสอนศิลปะและการออกแบบ artHOUSE ” จากวันนั้น ในระหว่างทาง พี่เบิร์นต้องเจอกับบทพิสูจน์และข้อจำกัดอะไรบ้าง กว่าจะประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ กับบทสัมภาษณ์ที่บอกเล่าเรื่องราว