งานแสดงปริญญานิพนธ์ This is not sa stone


วันที่ 12 ที่ผ่านมา คุณครูจาก artHouse ได้รับเชิญจากศิษย์เก่า ไปดูงานแสดงปริญญานิพนธ์ This is not sa stone โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาออกแบบนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพบรรยากาศของน้องๆนิสิตชั้นปีที่ 4 จุฬาครูพี่บอส กับ ศิษย์เก่า artHOUSE


ดู 15 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด