top of page

"คนอื่นทำได้ เราก็ต้องทำได้" แพร์ สิริพิม พูลสมบัติ ศิษย์เก่า artHOUSE ที่ได้คะแนนสอบตรงสา"

แพร์ สิริพิม พูลสมบัติ

คนแรกและคนเดียวของศิษย์เก่า artHOUSE ที่ได้คะแนนสอบตรงสาขาแฟชั่น จุฬาฯ

สูงที่สุด 98/100

อดีตนิสิตล่ารางวัลการประกวด และได้ทำงานในองค์กรแฟชั่นชั้นนำของไทย

"

ตอนนี้แพร์ทำงานที่ไหน? มีตำแหน่งหน้าที่ทำอะไร?