top of page

มิ้นกี้ กฤติยา สิทธิภาพ "เพราะทุกโอกาส ถูกต่อยอดจากการประกวด"เมื่อปี 2015 ผลงานแฟชั่นของเยาวชนไทยได้มีโอกาสนำไปแสดงในงาน Digital Fashion Week

ที่ประเทศสิงคโปร์ และหนึ่งในเยาวชนไทยที่ได้มีโอกาสนั้นก็คือ

" มิ้นกี้ กฤติยา สิทธิภาพ หรือในนามปากกา Lamoon "

ศิษย์เก่าวิชาแฟชั่น artHOUSE ที่หลงใหลการประกวดเป็นชีวิตจิตใจ

อีกทั้ง มิ้นกี้ ยังเป็นหนึ่งในนักเรียนแฟชั่นที่พลาดหวังจากการสอบตรงเข้าคณะศิลปกรรม

สาขาแฟชั่น ของมหาวิทยาลัยรัฐบาล ซึ่งถ้าเมื่อเทียบกับนักเรียนคนอื่นๆแล้ว เมื่อพลาดหวังสอบไม่ติ