top of page

เด็กแฟชั่นต้องดู! รวมภาพ Fashion Drawing งามๆจากทั่วโลก


สำหรับน้องๆที่อยากเข้าไปเรียนสาขาแฟชั่น แน่นอนว่าอย่างแรกน้องต้องวาด Figure Fashion Drawing ให้เป็น แต่เอ...ทำไมภาพวาดที่รุ่นพี่เค้าวาดๆกัน มันเป็นแนวคล้ายๆกันนะ เราต้องวาดตามแบบนี้เหรอ?

คำตอบคือ.... น้องมีแนวของตัวเองได้ ถ้าน้องมี พื้นฐาน เรื่องสัดส่วนและมีความเข้าใจและแม่นยำในแนวความคิดว่าเราต้องการ สื่อสาร ให้คนดูเข้าใจว่าชุดนี้เป็นอารมณ์แบบไหน

วันนี้อาร์ตเฮ้าส์รวบรวมการวาดแฟชั่น (Fashion Drawing) จากเมืองนอกมาให้ดูหลากหลายสไตล์ เพื่อให้น้องๆได้ชมและเปิดโลกทัศน์ว่า แฟชั่นมันวาดได้หลายรูปแบบมาก