top of page

รวมภาพฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมส่งกำลังใจขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ สถาบันสอนศิลปะและการออกแบบอาร์ตเฮ้าส์