top of page

"แฟชั่น" มีประโยชน์จริงเหรอ? Design for Difference | แฟชั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง humanitaria


หญิงสาวคนหนึ่ง มีความสุขที่ได้เรียนในสิ่งที่ชอบ...

แฟชั่น การออกแบบเสื้อผ้า

เธอเรียนปี 3 ที่ Parson School of Design

แต่ละวัน เธอก็ติดตามความเคลื่อนไหวของแวดวงแฟชั่น วัตถุดิบใหม่ๆที่น่าสนใจ สีที่จะเป็นที่นิยม คอลเล็กชันใหม่ๆของ Prada ฯลฯ และคิดออกแบบวางแผนสำหรับ Collection จบการศึกษาของเธอเอง กลับบ้านก็เปิดทีวี ติดตามข่าวสารการเมืองเหมือนคนอื่นๆ

วันหนึ่ง เธอได้เห็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจมาก เธอได้เห็นความทุกข์ยากของชาวซีเรียอพยพหนีสงคราม บ้านแตกสาแหรกขาด ญาติพี่น้องพลัดพราก ล้มหายตายจากกัน แร้นแค้นทั้งที่พัก อดอยากทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค

หญิงสาวเริ่มตั้งคำถามให้ตนเอง สิ่งที่เธอเรียน สิ่งที่เธอชอบ...แฟชั่น มันมีประโยชน์จริงหรือ? มันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอย่างที่คนถากถาง...หรือเปล่า? มันมีความสำคัญต่อชีวิตแค่ไหน?

เมื่อมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นในหัว เธอไม่สามารถสลัดภาพความทุกข์โศกของชาวซีเรียอพยพออกไปได้ เธอเกือบจะทิ้งสิ่งที่เรียนมา 3 ปีอย่างเป็นสุข แล้วเปลี่ยนสาขาวิชาที่น่าจะเป็นประโยชน์กว่า ว้าวุ่นกับความคิดนี้อยู่หลายวัน จนเกิดจังหวะ 'คิดได้/คิดออก'

เธอมั่นใจว่า ทุกๆอาชีพสามารถปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมได้ หากมีมุมมองที่ลุ่มลึกพอ และมีความตั้งใจมุ่งมั่น

ผู้หญิงตัวเล็กๆก็คงเปลี่ยนแปลงการเมืองโลกไม่ได้ แต่เธอน่าจะใช้ความสามารถที่มี ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชาวซี