top of page

ARTHOUSE The Series : เรื่องราวในห้องเรียนศิลปะ" แค่อยากหาเรื่องคุยไปงั้นแหละ "


" เหลาดินสอ EE นี่ยากจัง ถ้ามีคนเหลาให้ก็ดีซิ "