top of page

6 ข้อที่ต้องมี! เพลทพรีเซ้นต์ "สถาปัตย์" ที่ครบ-ปัง-น่าสนใจหนึ่งในสเน่ห์งาน "สถาปัตย์" นอกจากโมเดลแล้ว ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือ "เพลทพรีเซ้นต์"

ว่าด้วยเรื่องของเพลทพรีเซ้นต์แล้ว เราสามารถออกแบบ จัดวางแบบไหนก็ได้ แต่มันจะมี 6 ข้อจำเป็นที่ยังไงก็ควรใส่ โดยเฉพาะกับนักเรียนที่อยากสร้าง Portfolio ผลงานเพื่อยื่นมหาวิทยาลัย