ART FUNDAMENTAL FOR KIDS (คอร์สศิลปะเด็ก)

  • ศิลปะเด็ก 4-8 ขวบ (อนุบาล-ป.2) : 4,000 บาท (8 ครั้ง)

  • ศิลปะเด็ก 9-12 ขวบ (ป.3-6) : 3,900 บาท (8 ครั้ง)

  • ศิลปะเด็ก 12-15 ขวบ (ม.1-3) : 3,900 บาท (8 ครั้ง)

 * ค่าคอร์สยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ 
 

PRIVATE ART FUNDAMENTAL FOR KIDS (คอร์สศิลปะเด็กตัวต่อตัว)

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง inbox 

เนื่องจากเด็กแต่ละคน แต่ละช่วงวัย มีทักษะ ความชอบ ความสนใจที่แตกต่างกัน จึงทำให้การสอน การดูแลและพัฒนารูปแบบการสอนให้ตรงกับลักษณะนิสัย และแนวความคิดของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกันได้ หลังจากคุณครูได้รู้จักพื้นฐานของเด็กแต่ละคนแล้ว การเรียนคอร์สต่อไปจะได้เรียนรู้ทฤษฎีทางศิลปะ ได้ฝึกทักษะในแต่ละด้าน ซึ่งครอบคลุมเทคนิค ข้อดีของการเรียนเป็นกลุ่มในห้องเรียน คือ การได้ทำงานร่วมกัน เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง และฝึกการรับฟังความคิดของเพื่อนๆอีกด้วย

 

  • ศิลปะเด็ก  ( อายุ 4-8 ขวบ )

ครูผู้สอนจะสังเกตความชอบและความถนัดของเด็กแต่ละคน และต่อยอดให้นักเรียนได้ทดลองอะไรใหม่ๆ เช่น การสังเกต การวาดคน สัตว์ ต้นไม้ โดยรูปแบบงานศิลปะ 3 มิติ งานประดิษฐ์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะ+เสริมสร้างจินตนาการ

 

  • ศิลปะเด็ก  ( อายุ 9-12 ขวบ ) 

ฝึกการใช้จินตนาการ และ การจัดลำดับเรื่องราว พร้อมวาดและฝึกการออกแบบผลงานให้มีเอกลักษณ์ ลักษณะที่ตัวเองต้องการหรือสนใจตามจินตนาการ การเปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง และฝึกรับฟังความคิดของผู้อื่น

 

  • ศิลปะเด็ก ( อายุ 12-15 ขวบ )

หลักสูตรในการเรียนจะเข้มข้นมากขึ้นสำหรับเด็กๆที่เรียนมานานพอสมควรแล้ว เรียนรู้การวาดภาพ จากหุ่นนิ่ง พื้นฐานการวาดเส้นให้ถูกสัดส่วน และทฤษฎีระบายสีแบบไล่น้ำหนักสี ที่มีแสงเงาถูกต้อง

** หมายเหตุ : 

หากนักเรียนมีโรคประจำตัว หรือ โรค/ปัจจัยอื่น (เช่น สมาธิสั้น, ซึมเศร้า, ฯลฯ)  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เพื่อให้ทางโรงเรียนประเมินว่านักเรียนสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่

เงื่อนไขในการสมัครเรียน

1. ผู้สมัครเช็ครอบเรียนและคอร์สที่  Facebook (คลิ๊กที่นี่) เพื่อยืนยันกับทางโรงเรียนว่าคอร์สที่สนใจเต็มแล้วหรือไม่ 

2. แจ้งชื่อจริง, ชื่อเล่น, เบอร์มือถือ, ที่อยู่ และ ID LINE เพื่อให้ทางโรงเรียน "เปิดบิลลงทะเบียน

 

3. ชำระค่าสมัครเรียนผ่าน ธนาคาร/ATM/Internet Banking ( ไม่รับเงินสด ) ให้ถ่ายรูป สลิป/ใบเสร็จ/หลักฐานการโอนเงิน มาแนบไฟล์ที่ลิ้งค์ลงทะเบียนที่ทางโรงเรียนส่งให้ พร้อมกรอกรายละเอียดวันเวลาโอนเงิน เพื่อยืนยันการสมัครเรียน พร้อมแจ้งทาง Facebook inbox ว่าโอนเงินเรียบร้อย  (ในกรณีที่หลักฐานที่แนบมาไม่ตรงกับทางธนาคาร มีการผิดพลาดของข้อมูล ให้ผู้สมัครเรียนนำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจากธนาคารมาชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการชำระเงิน )

4. หลังจากการโอนเงินค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี แต่สามารถโยกย้ายวิชาหรือเวลาเริ่มเรียนได้หากมีความจำเป็น ให้แจ้งกับทางโรงเรียน

5. คอร์สมีอายุ 3 เดือนหลังจากเริ่มเรียนครั้งแรก ถ้าหากมีการหยุดเรียนระยะยาวโดยไม่แจ้งดรอป คอร์สจะหมดอายุตามระยะเวลา

* หมายเหตุ : หากมีการนำหลักฐานการโอนเงินปลอมมายื่น โรงเรียนจะดำเนินการตามกฎหมาย

** หมายเหตุ : 

หากนักเรียนมีโรคประจำตัว หรือ โรค/ปัจจัยอื่น (เช่น สมาธิสั้น, ซึมเศร้า, ฯลฯ)  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เพื่อให้ทางโรงเรียนประเมินว่านักเรียนสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่