INTERIOR DESIGN (คอร์สออกแบบภายใน สำหรับเอนทรานซ์ 

 • ออกแบบภายใน 1 : 3,900 บาท  (10 ครั้ง)

 • ออกแบบภายใน 2 : 3,900 บาท  (10 ครั้ง)

 • ออกแบบภายใน 3 : 3,900 บาท  (10 ครั้ง)

 • ออกแบบภายใน 4 : 3,900 บาท  (10 ครั้ง)

 • ออกแบบภายใน Advance : 3,900 บาท  (10 ครั้ง)

 • ออกแบบภายใน Pre-Ent : 3,900 บาท  (10 ครั้ง)

 • โปรแกรม 3Ds MAX : 5,500 บาท (10 ครั้ง)

 • โปรแกรม Autocad : 4,000 บาท (10 ครั้ง)

INTERIOR DESIGN (คอร์สออกแบบภายใน สำหรับบุคคลทั่วไป 

 • ออกแบบภายใน 1 : 5,000 บาท  (10 ครั้ง)

 • ออกแบบภายใน 2 : 5,000 บาท  (10 ครั้ง)

 • ออกแบบภายใน 3 : 5,000 บาท  (10 ครั้ง)

 • ออกแบบภายใน 4 : 5,000 บาท  (10 ครั้ง)

 • ออกแบบภายใน Advance : 5,000 บาท  (10 ครั้ง)

 • โปรแกรม 3Ds MAX : 5,500 บาท (10 ครั้ง)

 • โปรแกรม Autocad : 4,000 บาท (10 ครั้ง)

 * ค่าคอร์สยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ 

*  วิชา 3DS MAX, Autocad ให้เตรียมคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ของตัวเอง (ที่ลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว) มาเรียน

​​รายละเอียดคอร์สเรียน

 • ออกแบบภายใน 1 (พื้นฐานการเขียนperspective ลายเส้น โครงสร้าง เฟอร์นิเจอร์ แปลน

 • ออกแบบภายใน 2 (เรียนรู้เรื่องการใช้สีในการออกแบบตกแต่งภายใน ลงสีวัตถุ)

 • ออกแบบภายใน 3 (เรียนรู้วิธีการทำsketch design)

 • ออกแบบภายใน 4 (สอนตามทักษะที่ขาด และเพิ่มพูนทักษะที่ดีอยู่แล้ว)

 • ออกแบบภายใน Advance (การพัฒนาทักษะตามความต้องการผู้เรียน เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ)

 • ออกแบบภายใน Pre-Ent' (คอร์สติวเข้มแก้ไขจุดบกพร่อง เพิ่มเติมความรู้ด้านความถนัดสถาปัตยกรรมที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ)

 • 3DS max for Interior ( เรียนใช้โปรแกรม 3d max + vray พื้นฐาน )

 • Autocad ( เรียนใช้โปรแกรม Autocad )

เงื่อนไขในการสมัครเรียน

 

1. ผู้สมัครเช็ครอบเรียนและคอร์สที่  Facebook (คลิ๊กที่นี่) เพื่อยืนยันกับทางโรงเรียนว่าคอร์สที่สนใจเต็มแล้วหรือไม่ 

2. แจ้งชื่อจริง, ชื่อเล่น, เบอร์มือถือ, ที่อยู่ และ ID LINE เพื่อให้ทางโรงเรียน "เปิดบิลลงทะเบียน

 

3. ชำระค่าสมัครเรียนผ่าน ธนาคาร/ATM/Internet Banking ( ไม่รับเงินสด ) ให้ถ่ายรูป สลิป/ใบเสร็จ/หลักฐานการโอนเงิน มาแนบไฟล์ที่ลิ้งค์ลงทะเบียนที่ทางโรงเรียนส่งให้ พร้อมกรอกรายละเอียดวันเวลาโอนเงิน เพื่อยืนยันการสมัครเรียน พร้อมแจ้งทาง Facebook inbox ว่าโอนเงินเรียบร้อย  (ในกรณีที่หลักฐานที่แนบมาไม่ตรงกับทางธนาคาร มีการผิดพลาดของข้อมูล ให้ผู้สมัครเรียนนำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจากธนาคารมาชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการชำระเงิน )

4. หลังจากการโอนเงินค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี แต่สามารถโยกย้ายวิชาหรือเวลาเริ่มเรียนได้หากมีความจำเป็น ให้แจ้งกับทางโรงเรียน

5. คอร์สมีอายุ 3 เดือนหลังจากเริ่มเรียนครั้งแรก ถ้าหากมีการหยุดเรียนระยะยาวโดยไม่แจ้งดรอป คอร์สจะหมดอายุตามระยะเวลา

* หมายเหตุ : หากมีการนำหลักฐานการโอนเงินปลอมมายื่น โรงเรียนจะดำเนินการตามกฎหมาย

** หมายเหตุ : 

หากนักเรียนมีโรคประจำตัว หรือ โรค/ปัจจัยอื่น (เช่น สมาธิสั้น, ซึมเศร้า, ฯลฯ)  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เพื่อให้ทางโรงเรียนประเมินว่านักเรียนสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่