PAINTING (คอร์สเพ้นติ้ง สำหรับเด็กมัธยม 

 • สีน้ำ : 3,900 บาท (10 ครั้ง)

 • สีอะคริลิก : 3,900 บาท  (10 ครั้ง)

 • สีน้ำมัน : 3,900 บาท (10 ครั้ง)

 • สีชอล์กน้ำมัน : 3,900 บาท  (10 ครั้ง)
   

PAINTING (คอร์สเพ้นติ้ง สำหรับบุคคลทั่วไป 
 

 • สีน้ำ : 4,900 บาท (10 ครั้ง)

 • สีชอล์กน้ำมัน : 4,900 บาท  (10 ครั้ง)

 • สีอะคริลิก : 5,500 บาท  (10 ครั้ง)

 • สีน้ำมัน : 5,500 บาท (10 ครั้ง)

 • Creative Painting for Portfolio (สำหรับเรียนต่อต่างประเทศ) : 5,500 บาท  (8 ครั้ง)

 * ค่าคอร์สไม่รวมค่าอุปกรณ์ *เตรียมอุปกรณ์มาเองนะคะ

เงื่อนไขในการสมัครเรียน

1. ผู้สมัครเช็ครอบเรียนและคอร์สที่  Facebook (คลิ๊กที่นี่) เพื่อยืนยันกับทางโรงเรียนว่าคอร์สที่สนใจเต็มแล้วหรือไม่ 

2. ทางโรงเรียนส่งลิ้งค์เพื่อให้ผู้สมัคร ลงทะเบียนสมาชิกเว็บสมัครคอร์สเรียน

 

3. ชำระค่าสมัครเรียนผ่าน ธนาคาร/ATM/Internet Banking ( ไม่รับเงินสด ) ให้ถ่ายรูป สลิป/ใบเสร็จ/หลักฐานการโอนเงิน มาแนบไฟล์ที่ลิ้งค์ลงทะเบียนที่ทางโรงเรียนส่งให้ พร้อมกรอกรายละเอียดวันเวลาโอนเงิน เพื่อยืนยันการสมัครเรียน พร้อมแจ้งทาง Facebook inbox ว่าโอนเงินเรียบร้อย  (ในกรณีที่หลักฐานที่แนบมาไม่ตรงกับทางธนาคาร มีการผิดพลาดของข้อมูล ให้ผู้สมัครเรียนนำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจากธนาคารมาชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการชำระเงิน )

4. หลังจากการโอนเงินค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี แต่สามารถโยกย้ายวิชาหรือเวลาเริ่มเรียนได้หากมีความจำเป็น ให้แจ้งกับทางโรงเรียน ในกรณีที่สมัครเรียนแล้ว ต้องการเปลี่ยนคอร์ส ต้องแจ้งกลับมาที่ inbox fb แต่มีข้อกำหนดว่า ต้องยังไม่มีการเรียน ถึงจะเปลี่ยนได้

5. กรณีแจ้งขอดรอปเรียนได้ 1 ครั้งต่อ 1 คอร์สเป็นเวลา 3 เดือนโดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มจากโรงเรียนที่ส่งให้ นักเรียน 

6. ผู้สมัครต้องคอยกดยืนยันการจองคลาสเข้าเรียนในระบบทุกครั้ง ว่าจะเข้าเรียนวันไหนบ้างในปฏิธินเว็บล่วงหน้าก่อน 1 วัน กรณีถ้ากดเข้าเรียนแต่ไม่ได้มาเรียน ระบบจะตัดรอบเรียนครั้งนั้นไปโดยอัตโนมัติ หรือกรณีไม่ได้กดเข้าเรียนจะไม่สามารถเข้าเรียนได้

7. คอร์สมีอายุ 3 เดือนหลังจากเริ่มเรียนครั้งแรก ถ้าหากมีการหยุดเรียนระยะยาวโดยไม่แจ้งดรอป คอร์สจะหมดอายุตามระยะเวลา และไม่สามารถจองเวลาเรียนได้ 

* หมายเหตุ : หากมีการนำหลักฐานการโอนเงินปลอมมายื่น โรงเรียนจะดำเนินการตามกฎหมาย

** หมายเหตุ : 

หากนักเรียนมีโรคประจำตัว หรือ โรค/ปัจจัยอื่น (เช่น สมาธิสั้น, ซึมเศร้า, ฯลฯ)  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เพื่อให้ทางโรงเรียนประเมินว่านักเรียนสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่