top of page

ปี 2560

จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

สาขาแฟชั่น (รับ 20 คน)

1. กานต์ธิดา  จรณะ - นาว้าล

2. ขวัญณัฐพร  วรชาติ - จ๊ะจ๋า

3. จตุรพร  พ่วงสุนทร - ไตเติ้ล

4. ญาณิศา  แผนสนิท - ฟ้า

5. ธนวัติ  เกิดเมืองสมุทร - บาส

6. ธิติภูมิ  อินต๊ะ - กิล์ฟ

7. นภสร  พาณิชพัฒน์ - ฟ้าใส

8. พรวุฒิ  พิพิธภักดี - โอ๊ต

9. พัชรินทร์  กนกพนาทัต - ป็อป

10. พิชญา  รัถยาวิศิษฎ์ - พีช

11. รณิดา  วรจรรยวรรธ - แองเจิ้ล

12. วรกมล  ศรีพงษ์พันธุ์กุล - เมเม่

13. วรัสยา  อภัยนิจ - น้ำ

14. สุพิชญา  จีระออน - เพลิน

15. อนัญญา  นิวัฒน์ฐิติกุล - แบมบู

16. ไอย์รินทร์  เกตน์ธัญนพ - แพร

สำรอง

1. กุลณัฐ  นุชญรัมย์ - แอร์

2. จิตรลดา  โชติคุณาพาณิชย์ - มุ่ย

3. ลิซา  มาสุดะ - ลิซา

สาขาวิชาเรขศิลป์

1. ณฐา  ทองดา - จันเจ้า

2. ปานตะวัน  ชุ่มศิริ - หมูปาน

INDA

1. ณิชาภา  ลุมพิการนนท์ - ไข่มุข

2. วีรดา  พุทธาภิวัฒน์ - มีมี่

3. เปมิกา  เตชวรางกูร - ซานฟราน

สถาปัตยกรรมไทย

เจนนี่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาแฟชั่น (รับ 28 คน)

1. ธนกร  กิ่งแก้ว - ไนท์

2. จิตรลดา  โชติคุณพาณิชย์ - มุ่ย

3. ภาวิต  ประวัติ - ภูมิ

สำรอง

ศศิภา  โพธิ์งาม  - กิ๊ฟท์

มัลติมีเดีย

ภัสสร  ปราณพณิชเลิศ - เนโกะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

แฟชั่น (รับ 35 คน)

ภาวิต  ประวัติ - ภูมิ

สถาปัตยกรรม

1. ชรารัตติ์  สาระอาภรณ์ - แม๊ค

2. ณิชพน  รัตนอำนวยชัย - ซัน

ออกแบบภายใน

ศศิธร  เพ็งคำภู - พิม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาปัตยกรรม

สุวิภาพร - ว่าน

บางมด

สถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง

1. ณิชาภา  ลุมพิการนนท์ - ไม่มุข

2. กฤตพร อมรเวชยกุล - ใบเตย

3. เปมิกา เตชวรางกูร  - ซานฟราน

โปรดักซ์

ภานุรุจ  พงษ์สุทธิรักษ์ - ต้น

พระนครเหนือ

สถาปัตยกรรม

1.  เกวลิน สิงแสง  - มาย

2.  นพรุจ สุกใส - กานต์

3. นวินดา กาญจนภ - ปลาย

มหิดล

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

ปิยพร ศรีสนั่น - ดาว

bottom of page