top of page

FASHION DESIGN (คอร์สออกแบบแฟชั่น สำหรับแอดมิชชั่น 

 

 • Fundamental Figure Fashion (ปรับพื้นฐาน) : 3,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • Figure Fashion 1 : 4,500 บาท  (10 ครั้ง)

 • Figure Fashion 2 : 4,500 บาท  (10 ครั้ง)

 • Figure Fashion 3 : 4,500 บาท  (10 ครั้ง)

 • Figure Fashion 4 : 4,500 บาท  (10 ครั้ง)

 • NOVICE 1 : 5,500 บาท (24 ชั่วโมง)

 • NOVICE 2 : 5,500 บาท (24 ชั่วโมง)

 • Fashion DESIGN 1 : 6,000 บาท (30 ชั่วโมง)

 • Fashion DESIGN 2 : 6,000 บาท (24 ชั่วโมง)

 • Multi TEXTILE : 5,500 บาท (24 ชั่วโมง)

 • Creative METHOD : 5,500 บาท (24 ชั่วโมง)

 • WRAP-UP :  6,900 บาท (24 ชั่วโมง)

FASHION DESIGN (คอร์สออกแบบแฟชั่น สำหรับบุคคลทั่วไป 

 

 • Fundamental Figure Fashion (ปรับพื้นฐาน) : 4,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • Figure Fashion 1 : 6,000 บาท  (10 ครั้ง)

 • Figure Fashion 2 : 6,000 บาท  (10 ครั้ง)

 • Figure Fashion 3 : 6,000 บาท  (10 ครั้ง)

 • Figure Fashion 4 : 6,000 บาท  (10 ครั้ง)

 

 * ค่าคอร์สยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ 

 

รายละเอียดคอร์สเรียน

หลักสูตรแฟชั่นสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐาน :

 • Fundamental Figure Fashion (พื้นฐาน ก่อนเข้าคลาสแฟชั่น)

 

หลักสูตรแฟชั่นสำหรับน้อง ม.4-ม.6:

 • Figure Fashion 1 (หุ่นคนfashion10ส่วน)

 • Figure Fashion 2 (ชนิดผ้าและลวดลายต่างๆ)

 • Figure Fashion 3 (การลงสี Copic และการตัดเส้น)

 • Figure Fashion 4 (การค้นหาและวาดตาม style, Flat)

 • NOVICE 1  คอร์สวาดฟิกเกอร์แฟชั่น โครงสร้าง + ระบายสีเบื้องต้น

 • NOVICE 2  คอร์สวาดฟิกเกอร์แฟชั่น สร้างสไตล์ + ระบายผ้า/วัสดุต่างๆ

 • Fashion DESIGN 1  คอร์สแฟชั่นดีไซน์ระดับเริ่มต้น-กลาง

 • Fashion DESIGN 2  คอร์สแฟชั่นดีไซน์ระดับสูง

 • Multi TEXTILE  คอร์สแฟชั่นเจาะลึกด้านผ้า ฝึกสร้างงานพื้นผิว และออกแบบลายผ้า

 • Creative METHOD คอร์สแฟชั่นที่พัฒนาการทำงานด้วยวิธีการสร้างสรรค์และแบบดิจิตอล

 • WRAP-UP คอร์สปิดเล่ม Portfolio สำหรับส่งมหาวิทยาลัย รวมการฝึกถ่ายแบบจริง

เตรียมความพร้อมทำโจทย์ (*คอร์สเปิดเป็นรอบที่ครูกำหนดแต่ละปี) :

 • Fashion Junior Class (เตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปสู่โลกแฟชั่นและการออกแบบ)

 • Fashion Senior Class (เริ่มก้าวเข้าสู่โลกความเป็นจริง)

 • Fashion Master Class (เพิ่มความพร้อมในด้านการนำเสนอผลงานออกแบบแฟชั่น)

 • TURBO CU (คอร์สติวเข้าจุฬา ตะลุยโจทย์แฟชั่นเก็งข้อสอบและย้อนข้อสอบเก่า)

 • TURBO SWU (คอร์สติวเข้ามศว. ตะลุยโจทย์แฟชั่นเก็งข้อสอบและย้อนข้อสอบเก่า)

 • Decorative Arts ทฤษฎี นฤมิตศิลป์ (ทฤษฎีที่ใช้สำหรับสอบเข้า จุฬา )

 • Fashion Portfolio (สอนการทำพอร์ท)

 • INTENSIVE COURSE FOR FASHION ADMISSION (1สัปดาห์ของการจำลองการสอบ)

1. นักเรียนทำการลงทะเบียนผ่าน   http://www.tutorschools.com/arthouse/index.jsp

Register กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง กดบันทึก 2 ครั้งค่ะตามขั้นตอนทุกช่อง พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าคอร์สเรียน

2. หลังจากการโอนเงินค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนคอร์ส ต้องแจ้งกลับมาที่ inbox แต่มีข้อกำหนดว่า ต้องยังไม่มีการเรียน

3. นักเรียนต้องทำการจองคอร์สเรียนเข้ามาเอง ว่าต้องการเรียนวันไหนล่วงหน้า 1 วัน ถ้าไม่จองเข้ามา นักเรียนอาจไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนได้ ( ระบบตัดเวลาการจอง 2 ทุ่มค่ะ )

4. ถ้านักเรียนจองวันเรียน แต่ไม่สามารถมาเรียนตามที่จองได้ ระบบจะตัดครั้งอัตโนมัติ โดยห้ามขาดเรียนต่อเนื่องเกิน 3 ครั้งต่อ 1 คอร์ส

5. ในวันเริ่มเรียนให้มาแจ้งรหัสนักเรียนที่หน้าเค้าเตอร์ เพื่อยืนยันตัวตนและเช็คชื่อก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง

 

6. คอร์สมีอายุ 3 เดือนหลังจากเริ่มเรียนครั้งแรก ถ้าหากมีการหยุดเรียนระยะยาวโดยไม่แจ้งดรอป คอร์สจะหมดอายุตามระยะเวลา

 

7. กรณีแจ้งขอดรอปเรียน ทำได้ 1 ครั้งต่อ 1 คอร์สเป็นเวลา 3 เดือน โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มจากโรงเรียน

 

8. นักเรียนสามารถเช็ค ประวัติการเรียนได้ที่เว็บที่สมัครได้ว่ามาเรียนไปกี่ครั้งแล้ว


 

* หมายเหตุ : หากมีการนำหลักฐานการโอนเงินปลอมมายื่น โรงเรียนจะดำเนินการตามกฎหมาย

** หมายเหตุ : 

หากนักเรียนมีโรคประจำตัว หรือ โรค/ปัจจัยอื่น (เช่น สมาธิสั้น, ซึมเศร้า, ฯลฯ)  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เพื่อให้ทางโรงเรียนประเมินว่านักเรียนสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่

เงื่อนไขในการสมัครเรียน

bottom of page