top of page

ABOUT

“ARTHOUSE” (อาร์ตเฮ้าส์) เป็นสถาบันสอนศิลปะและการออกแบบที่เปิดมาแล้วมากกว่า 25 ปี มีคอร์สศิลปะและการออกแบบมากมายเพื่อจัดให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน โดยที่ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ตรงในแต่ละด้านและมีประสบการณ์การสอนมายาวนาน หลักสูตรการเรียนเนื้อหาแน่น เข้าใจง่าย สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น จุฬาฯ ศิลปากร มศว. ลาดกระบัง ฯลฯ ทางสถาบันได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อให้ตรงตามแนวข้อสอบทุกปี ไม่เว้นแต่บุคคลทั่วไปหรือน้อง ๆ ที่มีความสนใจในด้านศิลปะ สามารถเรียนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านศิลปะ เราเริ่มต้นจากการสอนพื้นฐานและมีการบ้านเพื่อให้กลับไปฝึกฝน บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง อบอุ่นเหมือนครอบครัว สามารถพูดคุยและปรึกษากันได้ตลอดเวลา 

artHOUSE Instructors

01

ครูเบิร์น

ชาญฉลาด กาญจนวงศ์

02.jpg

ครูแคท

คริษฐา ประจันตะเสน

04.jpg

ครูกบ

สุเทพ บุญน้อม

05.jpg

ครูหนุ่ย

ภาคภูมิ  อิฐรัตน์

06.jpg

ครูคีม

วิชญ์พล พราหมณ์น้อย

08.jpg

ครูอิมมี่

วรนุช ธรรมมงคลเดช

09.jpg

ครูมาย

จิตรสุดา บวรกิจ

11.jpg

ครูแทน

สัญลักษณ์ เขมราธรณ์

12.jpg

ครูหลิน

พิชาภพ ตระการลือชัย

10.jpg

ครูเซน

เซน คณาประดิษฐ์

13.jpg

ครูโบว์

ชุติมาพร หันจางสิทธิ์

14.jpg

ครูข้าว

ขวัญข้าว พันธุ์พิทยุตม์

16.jpg

ครูลิ้นจี่

แพรพิรุฬห์ บำรุง

17.jpg

ครูมุก

มุกมินต์ตรา จริยวิทยานนท์

bottom of page