DRAWING (คอร์สวาดเส้น สำหรับเอนทรานซ์ 

 • วาดเส้น 1 : 3,900 บาท  (10 ครั้ง)

 • วาดเส้น 2 : 3,900 บาท  (10 ครั้ง)

 • วาดเส้น 3 : 3,900 บาท  (10 ครั้ง)

 • วาดเส้น 4 : 3,900 บาท  (10 ครั้ง)

 • วาดเส้น Advance : 3,900 บาท  (10 ครั้ง)

 • วาดเส้น Pre-Ent : 3,900 บาท  (10 ครั้ง)

DRAWING (คอร์สวาดเส้น สำหรับบุคคลทั่วไป 

 • วาดเส้น Basic 1 : 4,500 บาท (10 ครั้ง)

 • วาดเส้น Basic 2 : 4,500 บาท (10 ครั้ง)

 • วาดเส้น Advance : 4,500 บาท (10 ครั้ง)

 * ค่าคอร์สยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ 715 บาท

รายละเอียดคอร์สเรียน

สอนพื้นฐานการเหลาดินสอ EE ที่ถูกต้อง การลากเส้น การร่างรูปทรง basic form
หลักองค์ประกอบ หลักของแสงเงา และการไล่ระดับแสงเงาให้สมบูรณ์

 

 • วาดเส้น 1 (พื้นฐาน)

 • วาดเส้น 2 (แสงเงาและพื้นผิว)

 • วาดเส้น 3 (การวาดมือ)

 • วาดเส้น 4 (หน้าและตัวของคน)

 • วาดเส้น (Advance)

 • วาดเส้น Pre-ent' (เตรียมสอบ)

เงื่อนไขในการสมัครเรียน

1. ผู้สมัครเช็ครอบเรียนและคอร์สที่  Facebook (คลิ๊กที่นี่) เพื่อยืนยันกับทางโรงเรียนว่าคอร์สที่สนใจเต็มแล้วหรือไม่ 

2. แจ้งชื่อจริง, ชื่อเล่น, เบอร์มือถือ, ที่อยู่ และ ID LINE เพื่อให้ทางโรงเรียน "เปิดบิลลงทะเบียน

 

3. ชำระค่าสมัครเรียนผ่าน ธนาคาร/ATM/Internet Banking ( ไม่รับเงินสด ) ให้ถ่ายรูป สลิป/ใบเสร็จ/หลักฐานการโอนเงิน มาแนบไฟล์ที่ลิ้งค์ลงทะเบียนที่ทางโรงเรียนส่งให้ พร้อมกรอกรายละเอียดวันเวลาโอนเงิน เพื่อยืนยันการสมัครเรียน พร้อมแจ้งทาง Facebook inbox ว่าโอนเงินเรียบร้อย  (ในกรณีที่หลักฐานที่แนบมาไม่ตรงกับทางธนาคาร มีการผิดพลาดของข้อมูล ให้ผู้สมัครเรียนนำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจากธนาคารมาชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการชำระเงิน )

4. หลังจากการโอนเงินค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี แต่สามารถโยกย้ายวิชาหรือเวลาเริ่มเรียนได้หากมีความจำเป็น ให้แจ้งกับทางโรงเรียน

5. คอร์สมีอายุ 3 เดือนหลังจากเริ่มเรียนครั้งแรก ถ้าหากมีการหยุดเรียนระยะยาวโดยไม่แจ้งดรอป คอร์สจะหมดอายุตามระยะเวลา

* หมายเหตุ : หากมีการนำหลักฐานการโอนเงินปลอมมายื่น โรงเรียนจะดำเนินการตามกฎหมาย

** หมายเหตุ : 

หากนักเรียนมีโรคประจำตัว หรือ โรค/ปัจจัยอื่น (เช่น สมาธิสั้น, ซึมเศร้า, ฯลฯ)  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เพื่อให้ทางโรงเรียนประเมินว่านักเรียนสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่