COMPOSITION DESIGN (คอร์สออกแบบองค์ประกอบศิลป์ สำหรับเอนทรานซ์ 

 • ออกแบบองค์ประกอบศิลป์ 1 : 3,900 บาท (8 ครั้ง)

 • ออกแบบองค์ประกอบศิลป์ 2 : 3,900 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบองค์ประกอบศิลป์ 3 : 3,900 บาท (8 ครั้ง)

 • ออกแบบองค์ประกอบศิลป์ Pre-Ent : 3,900 บาท  (8 ครั้ง)

COMPOSITION DESIGN (คอร์สออกแบบองค์ประกอบศิลป์ สำหรับบุคคลทั่วไป 

 • ออกแบบองค์ประกอบศิลป์ 1 : 4,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบองค์ประกอบศิลป์ 2 : 4,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบองค์ประกอบศิลป์ 3 : 4,500 บาท   (8 ครั้ง)

 * ค่าคอร์สยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ 

รายละเอียดคอร์สเรียน

การจัดวางองค์ประกอบทางศิลป์ หลักการต่างๆของวิชา การจัดองค์ประกอบศิลป์การใช้สีและการผสมสีโทนต่างๆ พร้อมแบบฝึกหัดเบื้องต้น

 • องค์ประกอบศิลป์ 1 (ปรับพื้นฐานความเข้าใจการจัดวางองค์ประกอบทางศิลป์)

 • องค์ประกอบศิลป์ 2 (ทดลองทำโจทย์ข้อสอบจริงในชั้นเรียน)

 • องค์ประกอบศิลป์ 3 (ฝึกการทำงานให้ทันเวลาตามโจทย์และพัฒนาให้เร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่กับงานที่มีคุณภาพ)

 • องค์ประกอบศิลป์ Pre-Ent (เก็งแนวข้อสอบและปูทางสู่โค้งสุดท้ายของการสอบ)

เงื่อนไขในการสมัครเรียน

1. ผู้สมัครเช็ครอบเรียนและคอร์สที่  Facebook (คลิ๊กที่นี่) เพื่อยืนยันกับทางโรงเรียนว่าคอร์สที่สนใจเต็มแล้วหรือไม่ 

2. แจ้งชื่อจริง, ชื่อเล่น, เบอร์มือถือ, ที่อยู่ และ ID LINE เพื่อให้ทางโรงเรียน "เปิดบิลลงทะเบียน

 

3. ชำระค่าสมัครเรียนผ่าน ธนาคาร/ATM/Internet Banking ( ไม่รับเงินสด ) ให้ถ่ายรูป สลิป/ใบเสร็จ/หลักฐานการโอนเงิน มาแนบไฟล์ที่ลิ้งค์ลงทะเบียนที่ทางโรงเรียนส่งให้ พร้อมกรอกรายละเอียดวันเวลาโอนเงิน เพื่อยืนยันการสมัครเรียน พร้อมแจ้งทาง Facebook inbox ว่าโอนเงินเรียบร้อย  (ในกรณีที่หลักฐานที่แนบมาไม่ตรงกับทางธนาคาร มีการผิดพลาดของข้อมูล ให้ผู้สมัครเรียนนำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจากธนาคารมาชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการชำระเงิน )

4. หลังจากการโอนเงินค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี แต่สามารถโยกย้ายวิชาหรือเวลาเริ่มเรียนได้หากมีความจำเป็น ให้แจ้งกับทางโรงเรียน

5. คอร์สมีอายุ 3 เดือนหลังจากเริ่มเรียนครั้งแรก ถ้าหากมีการหยุดเรียนระยะยาวโดยไม่แจ้งดรอป คอร์สจะหมดอายุตามระยะเวลา

* หมายเหตุ : หากมีการนำหลักฐานการโอนเงินปลอมมายื่น โรงเรียนจะดำเนินการตามกฎหมาย

** หมายเหตุ : 

หากนักเรียนมีโรคประจำตัว หรือ โรค/ปัจจัยอื่น (เช่น สมาธิสั้น, ซึมเศร้า, ฯลฯ)  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เพื่อให้ทางโรงเรียนประเมินว่านักเรียนสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่