COMMUNICATION DESIGN (คอร์สออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับเอนทรานซ์ 

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ 1 : 3,900 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 : 3,900 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ 3 : 3,900 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ Advance : 3,900 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ TURBO : 3,900 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ Pre-Ent : 3,900 บาท  (8 ครั้ง)

 • โปรแกรม Adobe Photoshop : 4,000 บาท (8 ครั้ง)

 • โปรแกรม Adobe Illustrator : 4,000 บาท (8 ครั้ง)

COMMUNICATION DESIGN (คอร์สออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับบุคคลทั่วไป 

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ 1 : 4,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 : 4,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ 3 : 4,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • โปรแกรม Adobe Photoshop : 4,500 บาท (8 ครั้ง)

 • โปรแกรม Adobe Illustrator : 4,500 บาท (8 ครั้ง)

 * ค่าคอร์สยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ 

*  วิชา Adobe Photoshop / Illustrator ให้เตรียมคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ของตัวเอง (ที่ลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว) มาเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน

 • นิเทศศิลป์ (พื้นฐาน)

 • นิเทศศิลป์ for Entrance 1 (สอนการออกแบบสื่อสาร ภาพประกอบ ปกหนังสือ)

 • นิเทศศิลป์ for Entrance 2 (สอนการออกแบบโปสเตอร์โฆษณา)

 • นิเทศศิลป์ for Entrance 3 (สอนการออกแบบ Font, Symbol, Logo, Pictogram)

 • นิเทศศิลป์ Advance (ให้โจทย์ออกแบบนิเทศศิลป์ แนะนำแนะแนว เก็งข้อสอบ)

 • นิเทศศิลป์ Turbo (สรุปเนื้อหาสำคัญทุกเรื่องของนิเทศศิลป์)

 • นิเทศศิลป์ Pre-Ent' (เก็งแนวข้อสอบและปูทางสู่โค้งสุดท้ายของการสอบ)

เงื่อนไขในการสมัครเรียน

1. ผู้สมัครเช็ครอบเรียนและคอร์สที่  Facebook (คลิ๊กที่นี่) เพื่อยืนยันกับทางโรงเรียนว่าคอร์สที่สนใจเต็มแล้วหรือไม่ 

2. แจ้งชื่อจริง, ชื่อเล่น, เบอร์มือถือ, ที่อยู่ และ ID LINE เพื่อให้ทางโรงเรียน "เปิดบิลลงทะเบียน

 

3. ชำระค่าสมัครเรียนผ่าน ธนาคาร/ATM/Internet Banking ( ไม่รับเงินสด ) ให้ถ่ายรูป สลิป/ใบเสร็จ/หลักฐานการโอนเงิน มาแนบไฟล์ที่ลิ้งค์ลงทะเบียนที่ทางโรงเรียนส่งให้ พร้อมกรอกรายละเอียดวันเวลาโอนเงิน เพื่อยืนยันการสมัครเรียน พร้อมแจ้งทาง Facebook inbox ว่าโอนเงินเรียบร้อย  (ในกรณีที่หลักฐานที่แนบมาไม่ตรงกับทางธนาคาร มีการผิดพลาดของข้อมูล ให้ผู้สมัครเรียนนำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจากธนาคารมาชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการชำระเงิน )

4. หลังจากการโอนเงินค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี แต่สามารถโยกย้ายวิชาหรือเวลาเริ่มเรียนได้หากมีความจำเป็น ให้แจ้งกับทางโรงเรียน

5. คอร์สมีอายุ 3 เดือนหลังจากเริ่มเรียนครั้งแรก ถ้าหากมีการหยุดเรียนระยะยาวโดยไม่แจ้งดรอป คอร์สจะหมดอายุตามระยะเวลา

* หมายเหตุ : หากมีการนำหลักฐานการโอนเงินปลอมมายื่น โรงเรียนจะดำเนินการตามกฎหมาย

** หมายเหตุ : 

หากนักเรียนมีโรคประจำตัว หรือ โรค/ปัจจัยอื่น (เช่น สมาธิสั้น, ซึมเศร้า, ฯลฯ)  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เพื่อให้ทางโรงเรียนประเมินว่านักเรียนสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่