top of page

COMMUNICATION DESIGN (คอร์สออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับแอดมิชชั่น 

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ 1 : 4,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 : 4,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ 3 : 4,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ Advance : 4,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบและทำ Portfolio : 6,500 บาท (8 ครั้ง)

 

COMMUNICATION DESIGN (คอร์สออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับบุคคลทั่วไป 

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ 1 : 5,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 : 5,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบนิเทศศิลป์ 3 : 5,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • โปรแกรม Adobe Photoshop : 5,500 บาท (8 ครั้ง)

 • โปรแกรม Adobe Illustrator : 5,500 บาท (8 ครั้ง)

 * ค่าคอร์สยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ 

*  วิชา Adobe Photoshop / Illustrator ให้เตรียมคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ของตัวเอง (ที่ลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว) มาเรียน

รายละเอียดคอร์สเรียน (สำหรับปูพื้นฐาน)

 • ฝึกผสมสีและระบายโปสเตอร์ เรียนรู้วงจรสีและสีคู่ตรงข้าม / ไล่เฉดสีเข้ม-อ่อน / รู้จักการใช้สีโทนร้อน-สีโทนเย็น

 • การจัดองค์ประกอบ เรียนจัดองค์ประกอบด้วยรูปร่างรูปทรงให้เกิดภาพด้วยน้ำหนัก สีเข้ม-อ่อน

 • วิธีระบายแสงเงาของวัตถุต่างๆ เรียนรู้การระบายสีวัตถุต่างๆตามการหักเหของแสง ฝึกวาดขาวดำจากรูปทรงเลขาคณิต และภาพสีด้วยภาพผักและผลไม้

 • ออกแบบคาแรคเตอร์ โดยการขึ้นโครงสร้างของรูปทรงเลขาคณิตอย่างง่าย เพื่อนำไปต่อ ยอดในอนาคต ดดยจะเป็นการวาดสัตว์และคนประกอบอาชีพต่างๆ

 • การตัดทอน ฝึกการตัดทอนรูปร่างของสัตว์โดยแปลงภาพให้เป็นเส้น รูปร่าง รูปทรงในแบบต่างๆทั้งแบบขาวดำและแบบสีไม่เกิน 4 สี

 • ออกแบบตัวอักษร เพื่อให้สื่อถึงคำนั้นๆอย่างสร้างสรรค์ โดยมีคำศัพท์ให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • ออกแบบภาพประกอบตาม ช่วงเวลา ฤดูกาล ฝึกออกแบบฉาก เรียนรู้ระยะหน้า-หลัง และความต่อเนื่องของภาพที่ต้องการจะสื่อสารและการลงสีภาพตาม mood & tone เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของภาพ

 • ออกแบบภาพประกอบปกหนังสือนิทาน เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ข้างต้น เพื่อให้เข้าใจหลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ และการใช้สีที่เหมาะสม รวมไปถึงการดีไซน์คาแรคเตอร์ การออกแบบตัวอักษรเพื่อให้น่าสนใจ สามารถออกแบบหนังสือจากเรื่องที่มีอยู่แล้ว หรือแต่งเรื่องใหม่ขึ้นมาเอง

             *หมายเหตุ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาก่อน 

รายละเอียดคอร์สเรียน (สำหรับการเอนทรานซ์)

 • ออกแบบคาแรคเตอร์ด้วยอารมณ์ต่างๆ เรียนรู้การวาดภาพสีหน้าของตัวละครให้สื่อถึงอารมณ์นั้นๆ เช่น เศร้า โกรธ เสียใจ ทั้งหมด 5 อารมณ์

 • ออกแบบ Packaging ของสินค้า เรียนรู้หลักการออกแบบสินค้าให้ออกมาในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นการฝึกสังเกตรูปแบบการวางตัวอักษรและการจัดองค์ประกอบของภาพ

 • ออกแบบ Infographic การจัดวางภาพรวม ฝึกวิธีการคิดหัวข้อต่างๆให้น่าสนใจ ออกแบบภาพประกอบต่อเนื่อง 4 ภาพ

 • เรียนรู้การเขียนสตอรี่บอร์ด การเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อนำไปสร้างเป็นภาพตามโจทย์ที่ได้รับ

 • ออกแบบ Branding  ออกแบบโลโก้และตราสัญลักษณ์ต่างๆ โดยให้นักเรียนทดลองสร้างแบรนด์ด้วยตัวเอง

 • ออกแบบโปสเตอร์หนัง เรียนรู้หลักการในการจัดองค์ประกอบโปสเตอร์ให้น่าสนใจ โดยนำโปสเตอร์หนังเก่าๆมาจัดวางใหม่

 • ทดลองทำโจทย์ออกแบบนิเทศศิลป์ เน้นการทำโจทย์ข้อสอบมหาวิทยาลัยปีเก่าๆ แนะแนวทางในการออกแบบ รวมไปถึงการจับเวลาในการทำข้อสอบตามเวลาจริง

            *  หมายเหตุ  เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกฝนฝีมือด้านการออกแบบ และการทำ Portfolio

 

1. นักเรียนทำการลงทะเบียนผ่าน   http://www.tutorschools.com/arthouse/index.jsp

Register กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง กดบันทึก 2 ครั้งค่ะตามขั้นตอนทุกช่อง พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าคอร์สเรียน

2. หลังจากการโอนเงินค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนคอร์ส ต้องแจ้งกลับมาที่ inbox แต่มีข้อกำหนดว่า ต้องยังไม่มีการเรียน

3. นักเรียนต้องทำการจองคอร์สเรียนเข้ามาเอง ว่าต้องการเรียนวันไหนล่วงหน้า 1 วัน ถ้าไม่จองเข้ามา นักเรียนอาจไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนได้ ( ระบบตัดเวลาการจอง 2 ทุ่มค่ะ )

4. ถ้านักเรียนจองวันเรียน แต่ไม่สามารถมาเรียนตามที่จองได้ ระบบจะตัดครั้งอัตโนมัติ โดยห้ามขาดเรียนต่อเนื่องเกิน 3 ครั้งต่อ 1 คอร์ส

5. ในวันเริ่มเรียนให้มาแจ้งรหัสนักเรียนที่หน้าเค้าเตอร์ เพื่อยืนยันตัวตนและเช็คชื่อก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง

 

6. คอร์สมีอายุ 3 เดือนหลังจากเริ่มเรียนครั้งแรก ถ้าหากมีการหยุดเรียนระยะยาวโดยไม่แจ้งดรอป คอร์สจะหมดอายุตามระยะเวลา

 

7. กรณีแจ้งขอดรอปเรียน ทำได้ 1 ครั้งต่อ 1 คอร์สเป็นเวลา 3 เดือน โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มจากโรงเรียน

 

8. นักเรียนสามารถเช็ค ประวัติการเรียนได้ที่เว็บที่สมัครได้ว่ามาเรียนไปกี่ครั้งแล้ว


 

* หมายเหตุ : หากมีการนำหลักฐานการโอนเงินปลอมมายื่น โรงเรียนจะดำเนินการตามกฎหมาย

** หมายเหตุ : 

หากนักเรียนมีโรคประจำตัว หรือ โรค/ปัจจัยอื่น (เช่น สมาธิสั้น, ซึมเศร้า, ฯลฯ)  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เพื่อให้ทางโรงเรียนประเมินว่านักเรียนสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่

เงื่อนไขในการสมัครเรียน

bottom of page