top of page

PRODUCT DESIGN (คอร์สออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับแอดมิชชั่น 

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 : 5,500 บาท (8 ครั้ง)

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 : 5,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 : 5,500 บาท (8 ครั้ง)

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ Pre-Ent : 6,500 บาท  (8 ครั้ง)

PRODUCT DESIGN (คอร์สออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับบุคคลทั่วไป 

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ Basic : 5,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ Skill : 7,500 บาท  (8 ครั้ง)

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ Porfolio : 7,500 บาท   (8 ครั้ง)

 * ค่าคอร์สยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ 

รายละเอียดคอร์สเรียน

 • Product Design Basic (สำหรับเตรียมสอบ ฝึกเขียนภาพ perspective พื้นฐานการ sketch เพื่อการออกแบบและเทคนิคเบื้องต้นการใช้สี copic )

 • Product Design 1 (ลอกรูปตามแบบฝึกการใช้สี Copic ตามวัสดุและรูปทรงต่างๆ - ฝึกออกแบบตามโจทย์ เน้นการ sketch เพื่อการพัฒนาโปรดักส์และการลงสี copic ตามรูปแบบวัสดุต่างๆ)

 • Product Design 2 (ฝึกการออกแบบตามโจทย์โดยมี concept แบบชัดเจน , เขียนแบบ , Detailประกอบการใช้งาน , องค์ประกอบต่างๆในการนำเสนองาน ( design page ) )

 • Product Design 3 (เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ ฝึกออกแบบเพื่อพัฒนางานให้มีรูปแบบที่สมบูรณ์)

 • Product Design Special (หลักสูตรเร่งรัดสำหรับการสอบ สำหรับฝึกให้สามารถสร้างผลงาน เพื่อนำไปสอบได้ในระยะเวลาสั้นๆ * ไม่ต้องลงbasic คอร์สที่สอนให้ สามารถสร้าง Design page เท่านั้น * )

 • Product Design (Pre-Ent') ฝึกทักษะการออกแบบและนำเสนอผลงานตามเวลาที่กำหนดเพื่อพัฒนางานให้มีรูปแบบที่สมบูรณ์ 

 • Product Design Portfolio 1. สำหรับทำผลงานการวาดและลงสี copic ด้วยเทคนิคต่างๆ 2. สำหรับทำผลงานการออกแบบ พัฒนาทักษะการออกแบบเป็นการนำเสนอผลงานเน้นไอเดียเป็นหลัก ( Present page )

เงื่อนไขในการสมัครเรียน

1. นักเรียนทำการลงทะเบียนผ่าน   http://www.tutorschools.com/arthouse/index.jsp

Register กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง กดบันทึก 2 ครั้งค่ะตามขั้นตอนทุกช่อง พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าคอร์สเรียน

2. หลังจากการโอนเงินค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนคอร์ส ต้องแจ้งกลับมาที่ inbox แต่มีข้อกำหนดว่า ต้องยังไม่มีการเรียน

3. นักเรียนต้องทำการจองคอร์สเรียนเข้ามาเอง ว่าต้องการเรียนวันไหนล่วงหน้า 1 วัน ถ้าไม่จองเข้ามา นักเรียนอาจไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนได้ ( ระบบตัดเวลาการจอง 2 ทุ่มค่ะ )

4. ถ้านักเรียนจองวันเรียน แต่ไม่สามารถมาเรียนตามที่จองได้ ระบบจะตัดครั้งอัตโนมัติ โดยห้ามขาดเรียนต่อเนื่องเกิน 3 ครั้งต่อ 1 คอร์ส

5. ในวันเริ่มเรียนให้มาแจ้งรหัสนักเรียนที่หน้าเค้าเตอร์ เพื่อยืนยันตัวตนและเช็คชื่อก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง

 

6. คอร์สมีอายุ 3 เดือนหลังจากเริ่มเรียนครั้งแรก ถ้าหากมีการหยุดเรียนระยะยาวโดยไม่แจ้งดรอป คอร์สจะหมดอายุตามระยะเวลา

 

7. กรณีแจ้งขอดรอปเรียน ทำได้ 1 ครั้งต่อ 1 คอร์สเป็นเวลา 3 เดือน โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มจากโรงเรียน

 

8. นักเรียนสามารถเช็ค ประวัติการเรียนได้ที่เว็บที่สมัครได้ว่ามาเรียนไปกี่ครั้งแล้ว


 

* หมายเหตุ : หากมีการนำหลักฐานการโอนเงินปลอมมายื่น โรงเรียนจะดำเนินการตามกฎหมาย

** หมายเหตุ : 

หากนักเรียนมีโรคประจำตัว หรือ โรค/ปัจจัยอื่น (เช่น สมาธิสั้น, ซึมเศร้า, ฯลฯ)  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เพื่อให้ทางโรงเรียนประเมินว่านักเรียนสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่

bottom of page