top of page

บุคลิกอย่างเรา ควรเรียนออกแบบสาขาไหน??💘 “อยากเรียนศิลปะ แต่ไม่รู้จะเรียนสาขาไหนดี” 💯


นี่คือคำถามยอดฮิตที่เด็กๆ มาถามโรงเรียนเยอะมาก วันนี้ ที่นี่มีคำตอบ ว่าคนบุคลิกอย่างเราเหมาะกับการเรียนสาขาแฟชั่น - สถาปัตย์ - อินทีเรีย - โปรดัก - นิเทศศิลป์ดี?? แล้วเรียนสาขานี้ เรียนจบแล้วจะเป็นอาชีพอะไรได้บ้าง 😊


💘 FASHION DESIGN เหมาะกับคนแบบนี้ :

-คนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง มี Style ที่ไม่เหมือนใคร