top of page
  • Arthouse School

เรียนนิเทศศิลป์จบไปทำอะไรได้บ้างสาขานิเทศศิลป์, ออกแบบสื่อสาร, นฤมิตศิลป์ (สาขาเรขศิลป์), วิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ สาขาทั้งหมดที่นี้อาจเรียกรวมๆ ว่าพาณิชยศิลป์ (Commercial Arts) ความหมายก็คือศิลปะเชิงพานิชย์หรือการค้านั่นเอง


ใครกำลังสนใจสาขานี้ หรือกำลังเรียนอยู่แต่นึกภาพไม่ออกว่าจะเอาวิชาที่ติดตัวไปทำอะไรได้บ้าง วันนี้เราจะพาไปลองดู 6 อาชีพสำหรับคนจบนิเทศศิลป์กัน!


1. Graphic Designer หรือเรียกว่า "นักออกแบบกราฟิก" สามารถแบ่งย่อยออกเป็นหลายแบบ เช่น Web Graphic Designer (นักออกแบบเว็บ) โดยออกแบบเว็บเพจ (Webpage) และทำสื่อมัลติมีเดียต่างๆ หรือจะเป็นนักออกแบบกราฟิกของสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ (Poster) บิลบอร์ด (Billboard) ไปจนถึงออกแบบบูธ (Booth) สินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือป้ายสัญลักษณ์ เป็นต้น


2. Motion Graphic Designer เป็นนักออกแบบกราฟิกที่ออกแบบภาพเคลื่อนไหวหรือวิดิโอ ให้มีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายมิติ อาจมีเสียงประกอบเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ข้อมูลที่เยอะหรือยากออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมากขึ้น


3. Art Director หรือเรียกกันว่านักออกแบบ เป็นเหมือนผู้ที่ควบคุมการออกแ