top of page

"Bcos Of Boss" พี่บอส ธรรมธรรศ-คุณครูแฟชั่นสุดเผ็ดแห่ง artHOUSEBCOS OF BOSS

ธรรมธรรศ เลี้ยงธรรมรัตน์ หรือ พี่บอส

คุณครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนวิชา "Fashion Design" ที่สามารถครองที่นั่ง

"สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ" ของมหาวิทยาลัยชั่นนำในประเทศไทยได้ถึง 9 ปีซ้อน

ด้วยสไตล์การสอนที่โดดเด่น แหวกแนว ที่ศิษย์เก่าทุกคนต่างยืนยันกันเป็นเสียงเดียวว่า

"ดุ เด็ด เผ็ด มันและถึงใจ"

ด้วยสไตล์การสอนที่โดเด่นและแหวกแนวนี่แหละที่เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนสอบติด

และทำให้วิชา Fashion Design ของ artHOUSE เป็นที่จับตามองของนักเรียนที่สนใจใน Fashion Dsign

รุ่นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

หลายคนรู้จักพี่บอสแล้ว แต่