top of page

สร้าง Portfolio อย่างไรให้น่าจดจำ?! รวมพอร์ทเมืองนอกที่น่าสนใจหลายๆคนอาจพบกับปัญหาที่ว่า "ไม่รู้ว่า Portfolio คืออะไร?" และ "ไม่รู้ว่า Portfolio ที่ดีนั้นคืออะไร?"

Portfolio คือแฟ้มผลงานที่บันทึกสิ่งต่างๆที่แสดงความสนใจ ความถนัด ความสามารถของตัวเรา ซึ่งเรามองว่าเป็นตัวแทนของความเป็นเราก็ได้ ส่วน "Portfolio ที่ดี" นั้นจำกัดความได้ง่ายๆคือ...

 

โดดเด่น, น่าจดจำ, เข้าใจง่าย

( Outstanding , Noteworthy , Perspicuous )

 

1. โดดเด่น คือ