top of page

5 สิ่งที่ต้องทำ เมื่อรู้ตัวช้า...แต่อยากเอนท์เข้าสาขาแฟชั่นใครที่อยากเข้าแฟชั่น รู้ตัวช้า แต่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลย! มาอ่านด่วนๆ

5 ข้อที่ต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ เพราะเวลาทุกวันหลังจากนี้มีค่ามากกก