top of page

8 คติพจน์อมตะ จาก อ.ศิลป์ พีระศรี"ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น"

ประโยคสุดคลาสสิกที่นำความจริงทั้งสองอย่าง มาบอกกล่าวอย่างสั้นกระชับและตรงไปตรงมา

คำคมที่ใครก็ต้องเคยได้ยินติดหูติดตามาสักครั้ง

แต่จะมีใครที่เคยตั้งใจพินิจพิเคราะห์ถึงประโยคนี้บ้าง?

จริงๆ แล้ง ชีวิตคนเรามันสั้นมาก จะตายวันไหนเราก็ไม่รู้ ในขณะที่ชีวิตของงานศิลปะ.... ยืนยาวและเป็นอมตะ เพราะฉะนั้น อย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่า อยากทำอะไรให้รีบทำ

สร้างงานศิลปะ สร้างงานออกแบบ สร้างสรรค์อะไรไว้

เพราะอย่างน้อยเราตายไป ผลงานเราจะยังอยู่ในประวัติศาสตร์


"พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว"