top of page
  • รูปภาพนักเขียนArthouse School

“HOW DO I FEEL?” เวิร์กชอปจิตวิทยาศิลปะเด็กจาก Arthouse ที่ให้เด็กสนุกกับการแสดงอารมณ์ผ่านงานศิลปะ

เรื่องการแสดงออกทางอารมณ์ สำหรับผู้ใหญ่อย่างเรา อาจจะฟังดูเป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่สำหรับเด็กแล้ว ‘อารมณ์’ และ ‘การสื่อสารความรู้สึก’ ให้ตรงกัน ย่อมเป็นเรื่องใหม่และท้าทายสำหรับพวกเขา ยิ่งโดยเฉพาะเด็กวัยอนุบาล (4-6 ปี) เป็นช่วงที่เด็กเริ่มเรียนรู้การเข้าสังคม รู้ว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีแต่ตัวเขาเองเท่านั้น เด็กจึงอยู่ในวัยที่เรียนรู้จักการลดความเป็นศูนย์กลางของตัวเอง และเริ่มเรียนรู้ที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น Artshouse School จึงได้ออกแบบเวิร์กชอปจิตวิทยาศิลปะเด็ก “HOW DO I FEEL?” ซึ่งเป็นกิจกรรมสนุก ๆ ที่ผสานกิจกรรมด้านศิลปะและจิตวิทยาไว้ด้วยกัน โดยครั้งนี้ Arthouse School ได้ร่วมมือกับ Concordian International School (CIS) ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตร IB ที่สอนทั้ง ภาษาอังกฤษ, ไทย, จีน โดยเราได้จัดกิจกรรมเวิร์กชอปสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 2 ช่วงอายุ 4-5 ปี นำทีมการสอนโดย ครูฝน ดนยา อ่อนละออ หัวหน้าทีมศิลปะสำหรับเด็ก ที่ Arthouse School นักจิตวิทยาและจิตบำบัด CBT นำกิจกรรมว่าด้วยการเรียนรู้ 6 อารมณ์พื้นฐาน ; สุข (Happy), เศร้า (Sad), รังเกียจ (Disgusted), กลัว (Scared), แปลกใจ (Surprised), โกรธ (Angry) ผ่านการทำกิจกรรมสันทนาการแบบกลุ่มที่ให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกและสร้างเสียงหัวเราะ และปูพื้นฐานองค์ประกอบทางศิลปะที่เชื่อมโยงกับการสื่ออารมณ์ อย่างการใช้เส้น, สี, รูปร่าง และให้เด็ก ๆ ได้ลงมือทำจริง วาด ระบาย ติดกาว เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำและกล้าเปรอะเปื้อน กิจกรรมทั้งหมดดำเนินการโดยทีมครูศิลปะเด็ก และสอนด้วยภาษาอังกฤษ ได้ทั้งความสนุก ความรู้ และภาษาไปพร้อมกันเริ่มต้นกิจกรรม โดยเรียนรู้ 6 อารมณ์พื้นฐาน ; สุข (Happy),

เศร้า (Sad), รังเกียจ (Disgusted), กลัว (Scared),

แปลกใจ (Surprised), โกรธ (Angry)ครูผู้สอนและเด็ก ๆ ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน
เรียนรู้เรื่ององค์ประกอบทางศิลปะที่ช่วยถ่ายทอดอารมณ์เข้าฐานกิจกรรม ทำหน้ากาก ที่ให้เด็กได้วาด ระบาย เลือก

หยิบ จับ ขยำ และทากาว สร้างสรรค์งานในแบบตัวเองครูผู้สอนสื่อสารกับเด็ก ๆ ด้วยภาษาอังกฤษ และเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้อธิบายถึงผลงานของตัวเอง สามารถใช้เหตุผลได้ว่า เส้น สี รูปร่างที่ตัวเองวาด ถ่ายทอดอารมณ์ที่ตัวเองเลือกอย่างไรผลงานจริงของเด็ก ๆ อนุบาล 2 โรงเรียน CISผลงานจริงของเด็ก ๆ อนุบาล 2 โรงเรียน CIS
ทีม Arthouse School และ Concordian

International School (CIS)จัด Workshop ศิลปะและการออกแบบให้เหมาะต่อจุดประสงค์ขององค์กร - ศิลปะเด็ก Kid’s Art - ศิลปะและจิตวิทยา Art and Psychology - ทัศนศิลป์ Fine Art - แฟชั่น Fashion - สถาปัตย์ Architecture - ออกแบบภายใน Interior - ออกแบบผลิตภัณฑ์ Product - นิเทศศิลป์ Graphic / Character Design - สีน้ำ สีน้ำมัน

ในรูปแบบความรู้ และสันทนาการ

สำหรับ เด็ก และบุคคลทั่วไป ท่านสามารถติดต่อได้ที่

Line ID : arthousegroups หรือ โทร. 0850437666 (คุณบี๋ ผู้จัดการ)

ดู 654 ครั้ง

Comments


bottom of page