top of page

SAVE เก็บไว้เลย! วิธีวาดภาพ "Perspective" ให้ถูกหลักในโพสท์เดียวPerspective คือ อะไร ?

Perspective คือ ทัศนียภาพ (ทัศน์+ภาพ = ภาพที่ใช้ตามอง) หรือภาพที่มีการนำด้วยจุดสายตา

การเขียนภาพทัศนียภาพ เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกเป็น 3 มิติ คือ มีลักษณะของความเหมือนใกล้เคียงกับภาพที่คนเราเห็นภาพต่าง ๆ โดยทั่วไป เช่น ถ้าไปยืน