top of page

ARTHOUSE YEARBOOK 2017สถิติสอบเข้าปี 2017 นักเรียนคอร์ส แฟชั่น แยกตามมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นฤมิตรศิลป์ เอกมันฑนศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ) (*รับ นศ. ทั้งหมด 20 คน) สอบติด 16 คน

1. จตุรพร พ่วงสุนทร (ไตเติ้ล) 93 คะแนน 2. พิชญา รัถยาวิศิษฎ์ (พีช) 91 คะแนน 3. ญาณิศา แผนสนิท (ฟ้า) 90 คะแนน 4. พัชรินทร์ กนกพนาทัต (ป็อป) 88 คะแนน 5. วรัสยา อภัยนิจ (น้ำ) 88 คะแนน 6. ธนวัติ เกิดเมืองสมุทร (บาส) 85 คะแนน 7. พรวุฒิ พิพิธภักดี (โอ๊ต) 85 คะแนน 8. กานต์ธิดา จรณะ (นาว้าล) 84 คะแนน 9. วรกมล ศรีพงษ์พันธุ์กุล (เมเม่) 84 คะแนน 10. ธิติภูมิ อินต๊ะ (กิล์ฟ) 82 คะแนน 11. สุพิชญา จีระออน (เพลิน) 81 คะแนน 12. อนัญญา นิวัฒน์ฐิติกุล (แบมบู) 80 คะแนน 13. นภสร พาณิชพัฒน์ (ฟ้าใส) 79 คะแนน 14. ไอย์รินทร์ เกตน์ธัญนพ (แพร) 73 คะแนน 15. รณิดา วรจรรยวรรธ (แองเจิ้ล) 73 คะแนน 16. ขวัญณัฐพร วรชาติ (จ๊ะจ๋า) 67 คะแนน

สอบติดสำรอง 3 คน 1. กุลณัฐ นุชญรัมย์ (แอร์) 2. จิตรลดา โชติคุณาพาณิชย์ (มุ่ย) 3. ลิซา มาสุดะ (ลิซา)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ธนกร กิ่งแก้ว (ไนน์)

2. จิตรลดา โชติคุณพาณิชย์ (มุ่ย)

3. ภาวิต ประวัติ (ภูมิ)

สอบติดสำรอง 1 คน

1. ศศิภา โพธิ์งาม (กิ๊ฟท์)