top of page

Arthouse Department of Architecture and Interior DesignArthouse Department of Architecture and Interior Design

เพียบพร้อมไปด้วยทีมครูผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตย์และออกแบบตกแต่งภายใน สำหรับน้องๆที่อยากสอบเข้าคณะสถาปัตย์และออกแบบภายในตามมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์การสอนเกือบ 20 ปี เราเตรียมหลักสูตรที่เข้มข้นเข้าใจง่ายให้ทุกคนได้เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้า และสามารถนำไปใช้สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ด้วย

-------------------------------------------------------------------------