top of page

ให้เด็กเรียนศิลปะแล้วได้อะไร?


ในวัยเด็กสมองซีกที่มีอิทธิพลกับช่วงวัยนี้อย่างมากคือสมองซีกขวา เป็นซีกที่ทำให้เด็กได้ใช้จินตนาการ ความจำ และความคิดสร้างสรรค์ หากเด็กได้รับการพัฒนาที่ดีก็จะยิ่งทำให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ก็จะต้องนึกถึงการเรียนศิลปะ การให้เด็กเรียนศิลปะจึงทำให้เด็กได้ใช้จินตนาการ คิดนอกกรอบ หรือลองอะไรใหม่ ๆ และและส่งเสริมให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขต แต่รู้ไหมว่าการเรียนศิลปะไม่ได้ช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาแค่ด้านความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาในด้านอื่น ๆ อีกด้วย