top of page

บทสัมภาษณ์ ( จูนจูน ) พัชชา พูนพิริยะ


จูนจูน ศิษฐ์เก่าแฟชั่น artHOUSE ที่นอกจากจะสอบติด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะออกแบบแฟชั่น ตามที่หวังไว้แล้ว ปัจจุบันจูนจูนยังทำงานเป็น นักแสดง และ DJ อารมณ์ดีในรายการ Cat Radio อีกด้วย และวันนี้จูนจูนก็ได้มาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการมาเรียนที่โรงเรียน artHOUSE จนสอบติด


จูนจูน

Name: นางสาวพัชชา พูนพิริยะ ( จูนจูน ) School: โรงเรียนราชินีบน สอบเอนท์ทรานซ์ติดที่ : ภาควิชาแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบได้คะแนน - ทฤษฏี 31.5 คะแนน ปฏิบัติ 92 คะแนน

Q : เริ่มติวตั้งแต่เมื่อไร June : ช่วงปิดเทอม ม.4 ขึ้น ม.5 คะ

Q : รู้จัก artHOUSE ได้ยังไงแล้วทำใมถึงตัดสินใจเรียนที่ artHOUSE June : มีรุ่นพี่ที่โรงเรียนแนะนำมาว่าถ้าจะเรียนแฟชั่นให้มาเรียนที่ artHOUSE Q : เรียนคอร์สอะไรมาบ้างที่ artHOUSE June : วาดเส้น กับ แฟชั่น ค่ะ